Kwaliteit

Wij willen de producten leveren zoals wij met de klant overeen zijn gekomen en dat het voldoet aan de verwachtingen van de klant. Wij verwerken de producten conform bepaalde standaarden.
Door middel van een beheerst productieproces willen wij de kwaliteit kunnen garanderen.

Werkomstandigheden, Arbo

Het Arbobeleid is gericht op het voorkomen van persoonlijk letsel en het voorkomen van materiële schade.

Milieu

Wij onderkennen de invloed van onze activiteiten op het milieu en onze omgeving. Wij nemen hierin onze verantwoording en streven ernaar het milieu zoveel mogelijk te ontzien door;
- Voorkoming van emissie naar de bodem.
- Energie efficiëntie,  deelnemer aan de 'meerjarenafspraken', (MJA).
- Het gebruik van duurzame energie.
- Het streven naar reductie in het produceren van afval, gebruik van energiebronnen en gebruik van grondstoffen.

Het beleid van Galvaniseerbedrijf de Vries is gericht op stabiliteit en continuïteit van de organisatie. Wij zijn dan ook van mening dat dit gewaarborgd kan worden door een duidelijk aantoonbaar kwaliteitssysteem.
Onlangs zijn wij gestart met de voorbereidingen voor certificering overeenkomstig de Norm ISO 9001-2008.